Hỏi đáp dịch vụ thuê chỗ đặt

Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ - colocation là gì?
Không gian rack là gì?
Lưu lượng thông tin là gì? lưu lượng thông tin 100GB/tháng là phần dữ liệu upload hay download?
Viettel IDC có trách nhiệm và nghĩa vụ gì đối với khách hàng?
Khi xảy ra sự cố thì làm thế nào để xác định sự cố đó thuộc về Viettel IDC?
Tôi đến trung tâm dữ liệu Viettel IDC để thao tác với hệ thống CNTT của chúng tôi có hạn chế thời gian không?
Tôi có thể tự do ra vào các trung tâm dữ liệu Viettel IDC không?
Tôi có thể tự do mang thiết bị ra vào phòng máy Viettel IDC không?
Viettel IDC có hỗ trợ các thao tác liên quan đến dữ liệu của khách hàng không?
Cổng thông tin khách hàng (portal) của Viettel IDC là gì? và sử dụng như thế nào?
error: Alert: Content is protected !!